Jaibalito, Lake Atitlan, Guatemala

Lake Atitlan waterfront Lake Atitlan fish farm
Jaibalito on Lake Atitlan

Lake Atitlan vista from Jaibalito
Guatemala